Żywienie

Skład osobowy

Zakres działalności grupy roboczej

  • zgromadzenie i rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej wpływu sposobu i jakości odżywiania na stan uzębienia dzieci i młodzieży,
  • zgromadzenie wiedzy dotyczącej błędów dietetycznych u dzieci w Polsce w aspekcie choroby próchnicowej,
  • opracowanie i propagowanie zasad prawidłowego odżywiania w aspekcie zapobiegania próchnicy zębów u dzieci dla poszczególnych grup wiekowych (panele ekspertów),
  • konsultacje dla dzieci, ich opiekunów oraz personelu medycznego stomatologicznego i niestomatologicznego).

Baza wiedzy

Oddajemy do Państwa dyspozycji bazę wiedzy. Zgromadzone w niej materiały mają posłużyć zarówno lekarzom stomatologom w ich codziennej praktyce jak i wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o zęby, co jest dla nich korzystne a co szkodliwe czy też co i jak należy jeść, by było to zdrowe dla naszych zębów.

# c d f h i j k m n o p s u w z