Zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Skład osobowy

Zakres działalności grupy roboczej

  • zgromadzenie i rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej czynników ryzyka próchnicy zębów wynikających z niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, skali potrzeb w zakresie zapobiegania i leczenia choroby próchnicowej oraz ograniczeń dostępności opieki stomatologicznej,
  • opracowanie i rozpowszechnienie zasad profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z uwzględnieniem rodzaju i stopnia nasilenia niepełnosprawności,
  • konsultacje dla chorych dzieci, ich opiekunów oraz personelu medycznego stomatologicznego i niestomatologicznego).

Baza wiedzy

Oddajemy do Państwa dyspozycji bazę wiedzy. Zgromadzone w niej materiały mają posłużyć zarówno lekarzom stomatologom w ich codziennej praktyce jak i wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o zęby, co jest dla nich korzystne a co szkodliwe czy też co i jak należy jeść, by było to zdrowe dla naszych zębów.

# c d f h i j k m n o p s u w z