Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej u osób niepełnosprawnych pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym i trudnym. Na większą liczbę zębów usuniętych, zębów z próchnicą i większą frekwencję wad zębowo-twarzowych u niepełnosprawnych pacjentów wpływa szereg czynników. Do najważniejszych można zaliczyć brak świadomości rodziców i opiekunów na temat szczegółów dbania o zdrowie jamy ustnej ich wychowanków, jak również koncentracja na chorobie ogólnoustrojowej przy jednoczesnym pomijaniu zagadnień stomatologicznych. Edukacji pacjentów na temat profilaktyki chorób jamy ustnej u niepełnosprawnych dzieci sprzyja opublikowany na naszej stronie raport autorstwa prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej oraz dr n. med. Karoliny Gerreth pt. „Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do lektury!