Baza wiedzy

Profilaktyka próchnicy – pakiet materiałów pomocniczych

Rejestrowanie zabiegów profilaktycznych i bieżące monitorowanie ryzyka próchnicy u pacjenta to czynności, które stanowią punkt wyjścia do wdrożenia efektywnego plan obniżenia ryzyka i zatrzymania postępu próchnicy.

Aby ułatwić stomatologom wszczęcie tych procedur i nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy z pacjentami (tu: nacisk położony na dzieci, młodzież i rodziców/opiekunów) na rzecz przyszłości wolnej od próchnicy, zespół profilaktyki fluorkowej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk stworzył przystępne dokumenty, które po wydrukowaniu stanowią gotowe narzędzie do wspólnego zapobiegania i powstrzymywania zmian próchnicowych.

Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej u osób niepełnosprawnych pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym i trudnym. Na większą liczbę zębów usuniętych, zębów z próchnicą i większą frekwencję wad zębowo-twarzowych u niepełnosprawnych pacjentów wpływa szereg czynników. Do najważniejszych można zaliczyć brak świadomości rodziców i opiekunów na temat szczegółów dbania o zdrowie jamy ustnej ich wychowanków, jak również koncentracja na chorobie ogólnoustrojowej przy jednoczesnym pomijaniu zagadnień stomatologicznych. Edukacji pacjentów na temat profilaktyki chorób jamy ustnej u niepełnosprawnych dzieci sprzyja opublikowany na naszej stronie raport autorstwa prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej oraz dr n. med. Karoliny Gerreth pt. „Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do lektury!

Program edukacyjny – wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

Z edukacją prozdrowotną, także w aspekcie higieny jamy ustnej, człowiek powinien zetknąć się od najmłodszych lat. W okresie przedszkolnym, w czasie konstruowania własnego „ja”, szczególnie istotne jest ukształtowanie u dziecka właściwych nawyków higienicznych, jak również zbudowanie u niego prozdrowotnej postawy. Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dziećmi.

O metodologii nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, o aktywizujących metodach nauczania oraz o grupowych formach pracy w nauczaniu zintegrowanym traktuje program edukacyjny opracowany przez grupę roboczą ds. edukacji prozdrowotnej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marii Bielnik-Błaszczak.
Zapraszamy do lektury!

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży

Po okresie ożywionych konsultacji polscy eksperci opracowali nowe, aktualne wytyczne odnośnie profilaktyki fluorkowej w naszym kraju. Prezentujemy Państwu skrót zaleceń przygotowanych przez zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk  i prof. dr hab. Urszuli Kaczmarek. Obok stomatologów dziecięcych w pracach zespołu uczestniczyła także prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. „Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży” [POBIERZ!] zawiera informacje o tym, jak działa fluor po wyrżnięciu zębów, omawia ryzyko choroby próchnicowej w świetle profilaktyki fluorkowej, podaje zasady stosowania indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży w Polsce oraz informuje, jak można próchnicy zapobiegać codziennie szczotkując zęby codziennie 2 x pastą z fluorem. Pełna wersja publikacji ukaże się w marcu 2016 r. w piśmie Nowa Stomatologia.

Konkurs dla studentów uczelni medycznych rozstrzygnięty!

Spośród prac zgłoszonych na konkurs w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia w stomatologii, rozpisany przez Polski Oddział ACFF, jury wybrało laureatów głównych nagród w dwóch kategoriach: praca naukowa i projekt programu profilaktycznego.

W kategorii praca naukowa zwyciężyła praca Świadomość rodziców dotycząca stosowania preparatów z fluorem u dzieci – badanie ankietowe, autorstwa Magdaleny Świątkowskiej i Magdaleny Walczak z Zakładu Stomatologii Dziecięcej I Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM zrealizowana pod opieką dr Anny Turskiej – Szybkiej.

W kategorii projekt programu profilaktycznego palma pierwszeństwa przypadła ex equo dwóm zgłoszeniom. Pierwszym z nich była praca Program profilaktyczno-edukacyjny „Zębowa Przygoda”, którą nadesłały Anna Stempniewicz i Monika Tubaja, studentki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekunem pracy była dr Angelika Kobylińska. Drugą zaś został projekt Pogromcy Próchnicy – autorski program profilaktyczny dla dzieci w wieku 4-9 lat, który zgłosili Marta Gawlik, Krzysztof Smogorzewski-Majcher, Marta Tomaszewska i Joanna Żelazek z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego pracujący pod opieką dr n. med. Moniki Mysiak-Dębskiej i dr n. med. Aliny Wrzyszcz-Kowalczyk.

Jury przyznało także dwie nagrody specjalne w kategorii projekt programu profilaktycznego. Przypadły one Annie Lewandowskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, która pracowała pod opieką Katarzyny Zaremby. Prace oceniane były wg kryteriów poprawności metodycznej, innowacyjności oraz możliwości wykorzystania praktycznego.

Zalecenia ekspertów ACFF dot. higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży

Przedstawiamy najnowsze zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz u dzieci obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi a także profilaktyki próchnicy u kobiet w ciąży. Opracowane one zostały przez ekspertów Polskiego Oddziału ACFF z myślą zarówno o samych zainteresowanych (kobiety w ciąży), ich rodzicach (dzieci i młodzież) jak i ich lekarzach stomatologach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Pomocne materiały edukacyjne

Od dziś na naszej stronie dostępne są materiały opracowane na potrzeby realizacji programu „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym” we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław i odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze realizowane w przedszkolu, gabinecie dentystycznym oraz w domu. We wrocławskich przedszkolach lekarze stomatolodzy i nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Dzieci uczą się prawidłowego mycia zębów, zdrowego odżywiania się i pokonywania lęku przed wizytą u stomatologa.

Pobierz materiały:

Polscy eksperci o zasadach żywienia w profilaktyce próchnicy

Grupa Robocza ds. Żywienia wypracowała „Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej”. Pod dokumentem podpisali  się: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak – Kowalczyk i dr hab. n. med. Dorota Szostak – Węgierek.

POBIERZ: Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej

Sygnatariusze stanowiska polskich ekspertów dotyczącego zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej

Film dla dzieci – Dr Ząbek i legenda Zębolandii

Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego dla dzieci „Dr Ząbek i legenda Zębolandii”.

Pięcioro dzieci właśnie kończy okresowy przegląd u dentysty. Ich lekarze, Doktor Ząbek i Pani Doktor Ząbkowska mówią dzieciom, że wspaniale się spisały, dbając o swoje zęby i dziąsła… ale nadal pozostaje co nieco do zrobienia. Doktor Ząbek mówi, że osad nazębny może wyrządzić mnóstwo szkód, co mu przypomina pewną baśń. Słysząc to, Pani Doktor Ząbkowska wyjmuje z biblioteczki staro wyglądającą księgę i gdy dzieci zbierają się wokół niej, zaczyna czytać „Dawno, dawno temu… było sobie pewne czarodziejskie królestwo, które nazywano Zębolandią”…

Przewodnik dla nauczycieli

Już od 15 lat program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” ułatwia nauczanie higieny jamy ustnej w szkołach. W najnowszej wersji programu BSBF treści programowe przeplatają się z intrygą i legendą, które z pewnością zafascynują Państwa uczniów!

Program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” to szeroko zakrojony program przeznaczony do realizacji w ramach zajęć szkolnych, a zarazem swego rodzaju filozofia. Celem programu jest dostarczenie nauczycielom, dzieciom oraz ich rodzinom na całym świecie narzędzi, których potrzebują, by prawidłowa higiena jamy ustnej stała się integralną częścią ich życia. Program ten, koncentrując się na profilaktyce, buduje szacunek dziecka do samego siebie oraz uczy prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej, dzięki którym dziecięcy uśmiech będzie trwał przez całe życie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, będącymi częścią programu BSBF. Przekonają się Państwo, że „Doktor Ząbek i legenda Zębolandii™ to absorbująca opowieść, która przewija się przez wszystkie komponenty programu.

BSBF przewodnik dla nauczycieli