Baza wiedzy

# c d f h i j k m n o p s u w z

Obchody Światowego Dnia Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych we Wrocławiu

14 października, w ramach obchodów Światowego Dnia Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych odbyła się akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców Wrocławia. Studenci Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii, pod opieką prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek oraz stomatologów dr Katarzyny Skośkiewicz-Malinowskiej i dr Barbary Malickiej zorganizowali otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu próchnicy zębów, zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz seniorów.

W ramach wydarzenia eksperci wraz ze studentami Kół Naukowych działających przy Katedrze przeprowadzali przeglądy dentystyczne oraz instruktaże higieny jamy ustnej. Udzielali także fachowych porad odnośnie profilaktyki próchnicy i higieny jamy ustnej, w szczególności wpływu jedzenia, a zwłaszcza cukru na jej stan.

Również z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych, pod kierownictwem mgr Bożeny Lewickiej, w ramach Światowego Dnia Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych w 76 przedszkolach zorganizowano konkurs pod nazwą „Zdrowie Jamy Ustnej”, mający na celu promocję zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich rodziców.
Materiał wizualny nr_1

Materiał wizualny nr_2

Materiał wizualny nr_3

Materiał wizualny nr_4

Materiał wizualny_konkurs „Zdrowie Jamy Ustnej

Światowy Dzień Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych już 14 października! Pobierz materiały!

Już za kilka dni będziemy obchodzić Światowy Dzień Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych. Namawiajmy więc szczególnie tego dnia naszych pacjentów, żeby zredukowali spożycie cukru, regularnie chodzili do stomatologa i czyścili zęby we właściwy sposób, według zaleceń. Te trzy rzeczy z pewnością pomogą się przyczynić do tego, żeby stopniowo próchnicy w społeczeństwie było coraz mniej. Prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, koordynator Oddziału Środkowo-Wschodnioeuropejskiego ACFF apeluje do uczestniczących w akcji: „Nie straszmy jednak pacjentów konsekwencjami próchnicy, nie nakazujmy co trzeba zrobić, aby uchronić się przed następstwami lekceważenia codziennej dbałości o zdrowie. Starajmy się tak pokierować rozmową o charakterze motywującym, aby to osoba leczona przekonana była o konieczności podjęcia systematycznych działań zaradczych.” Przygotowaliśmy dla Was materiały poglądowe, których możecie użyć w działaniach promujących właściwą higienę jamy ustnej i szerzej rozumianą profilaktykę próchnicy. Zapraszamy do wykorzystania! Szczególnie w mediach społecznościowych z hasztagiem #WCFFDay!

#WCFFDay już za miesiąc!

Już za miesiąc, 14 października będziemy świętować pierwszy Światowy Dzień Przyszłości Wolnej od Próchnicy organizowany przez ACFF. Będzie on dniem globalnej świadomości znaczenia zdrowia jamy ustnej, na całym świecie odbywać się będą imprezy informacyjne, edukacyjne, bezpłatne konsultacje w zakresie zdrowia jamy ustnej, profesjonalne webinaria, spotkania edukacji prozdrowotnej w szkołach i wiele innych działań. Przyłącz się! Jeśli chcecie Państwo wziąć udział, możecie sami zorganizować jakąś imprezę (w celu uzyskania porady kontakt z contact@wcffday.org), podzielcie się materiałami z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami czy sąsiadami. Użyjcie w tym dniu hasztagu #WCFFDay w mediach społecznościowych, prześlijcie fotografię swojego uśmiechu do @ACFFGlobal z tym hasztagiem w celu pokazania poparcia dla walki o przyszłość wolną od próchnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ – pobierz prezentację

Profilaktyka próchnicy – pakiet materiałów pomocniczych

Rejestrowanie zabiegów profilaktycznych i bieżące monitorowanie ryzyka próchnicy u pacjenta to czynności, które stanowią punkt wyjścia do wdrożenia efektywnego plan obniżenia ryzyka i zatrzymania postępu próchnicy.

Aby ułatwić stomatologom wszczęcie tych procedur i nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy z pacjentami (tu: nacisk położony na dzieci, młodzież i rodziców/opiekunów) na rzecz przyszłości wolnej od próchnicy, zespół profilaktyki fluorkowej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk stworzył przystępne dokumenty, które po wydrukowaniu stanowią gotowe narzędzie do wspólnego zapobiegania i powstrzymywania zmian próchnicowych.

Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej u osób niepełnosprawnych pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym i trudnym. Na większą liczbę zębów usuniętych, zębów z próchnicą i większą frekwencję wad zębowo-twarzowych u niepełnosprawnych pacjentów wpływa szereg czynników. Do najważniejszych można zaliczyć brak świadomości rodziców i opiekunów na temat szczegółów dbania o zdrowie jamy ustnej ich wychowanków, jak również koncentracja na chorobie ogólnoustrojowej przy jednoczesnym pomijaniu zagadnień stomatologicznych. Edukacji pacjentów na temat profilaktyki chorób jamy ustnej u niepełnosprawnych dzieci sprzyja opublikowany na naszej stronie raport autorstwa prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej oraz dr n. med. Karoliny Gerreth pt. „Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do lektury!

Program edukacyjny – wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

Z edukacją prozdrowotną, także w aspekcie higieny jamy ustnej, człowiek powinien zetknąć się od najmłodszych lat. W okresie przedszkolnym, w czasie konstruowania własnego „ja”, szczególnie istotne jest ukształtowanie u dziecka właściwych nawyków higienicznych, jak również zbudowanie u niego prozdrowotnej postawy. Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dziećmi.

O metodologii nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, o aktywizujących metodach nauczania oraz o grupowych formach pracy w nauczaniu zintegrowanym traktuje program edukacyjny opracowany przez grupę roboczą ds. edukacji prozdrowotnej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marii Bielnik-Błaszczak.
Zapraszamy do lektury!

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży

Po okresie ożywionych konsultacji polscy eksperci opracowali nowe, aktualne wytyczne odnośnie profilaktyki fluorkowej w naszym kraju. Prezentujemy Państwu skrót zaleceń przygotowanych przez zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk  i prof. dr hab. Urszuli Kaczmarek. Obok stomatologów dziecięcych w pracach zespołu uczestniczyła także prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. „Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży” [POBIERZ!] zawiera informacje o tym, jak działa fluor po wyrżnięciu zębów, omawia ryzyko choroby próchnicowej w świetle profilaktyki fluorkowej, podaje zasady stosowania indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży w Polsce oraz informuje, jak można próchnicy zapobiegać codziennie szczotkując zęby codziennie 2 x pastą z fluorem. Pełna wersja publikacji ukaże się w marcu 2016 r. w piśmie Nowa Stomatologia.

Konkurs dla studentów uczelni medycznych rozstrzygnięty!

Spośród prac zgłoszonych na konkurs w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia w stomatologii, rozpisany przez Polski Oddział ACFF, jury wybrało laureatów głównych nagród w dwóch kategoriach: praca naukowa i projekt programu profilaktycznego.

W kategorii praca naukowa zwyciężyła praca Świadomość rodziców dotycząca stosowania preparatów z fluorem u dzieci – badanie ankietowe, autorstwa Magdaleny Świątkowskiej i Magdaleny Walczak z Zakładu Stomatologii Dziecięcej I Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM zrealizowana pod opieką dr Anny Turskiej – Szybkiej.

W kategorii projekt programu profilaktycznego palma pierwszeństwa przypadła ex equo dwóm zgłoszeniom. Pierwszym z nich była praca Program profilaktyczno-edukacyjny „Zębowa Przygoda”, którą nadesłały Anna Stempniewicz i Monika Tubaja, studentki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekunem pracy była dr Angelika Kobylińska. Drugą zaś został projekt Pogromcy Próchnicy – autorski program profilaktyczny dla dzieci w wieku 4-9 lat, który zgłosili Marta Gawlik, Krzysztof Smogorzewski-Majcher, Marta Tomaszewska i Joanna Żelazek z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego pracujący pod opieką dr n. med. Moniki Mysiak-Dębskiej i dr n. med. Aliny Wrzyszcz-Kowalczyk.

Jury przyznało także dwie nagrody specjalne w kategorii projekt programu profilaktycznego. Przypadły one Annie Lewandowskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, która pracowała pod opieką Katarzyny Zaremby. Prace oceniane były wg kryteriów poprawności metodycznej, innowacyjności oraz możliwości wykorzystania praktycznego.

Zalecenia ekspertów ACFF dot. higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży

Przedstawiamy najnowsze zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz u dzieci obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi a także profilaktyki próchnicy u kobiet w ciąży. Opracowane one zostały przez ekspertów Polskiego Oddziału ACFF z myślą zarówno o samych zainteresowanych (kobiety w ciąży), ich rodzicach (dzieci i młodzież) jak i ich lekarzach stomatologach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Pomocne materiały edukacyjne

Od dziś na naszej stronie dostępne są materiały opracowane na potrzeby realizacji programu „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym” we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław i odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze realizowane w przedszkolu, gabinecie dentystycznym oraz w domu. We wrocławskich przedszkolach lekarze stomatolodzy i nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Dzieci uczą się prawidłowego mycia zębów, zdrowego odżywiania się i pokonywania lęku przed wizytą u stomatologa.

Pobierz materiały: