Baza wiedzy

# c d f h i j k m n o p s u w z

Obchody Światowego Dnia Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych we Wrocławiu

14 października, w ramach obchodów Światowego Dnia Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych odbyła się akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców Wrocławia. Studenci Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii, pod opieką prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek oraz stomatologów dr Katarzyny Skośkiewicz-Malinowskiej i dr Barbary Malickiej zorganizowali otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu próchnicy zębów, zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz seniorów.

W ramach wydarzenia eksperci wraz ze studentami Kół Naukowych działających przy Katedrze przeprowadzali przeglądy dentystyczne oraz instruktaże higieny jamy ustnej. Udzielali także fachowych porad odnośnie profilaktyki próchnicy i higieny jamy ustnej, w szczególności wpływu jedzenia, a zwłaszcza cukru na jej stan.

Również z inicjatywy Wydziału Zdrowia i Spraw Socjalnych, pod kierownictwem mgr Bożeny Lewickiej, w ramach Światowego Dnia Przyszłości Wolnej od Ubytków Próchnicowych w 76 przedszkolach zorganizowano konkurs pod nazwą „Zdrowie Jamy Ustnej”, mający na celu promocję zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich rodziców.
Materiał wizualny nr_1

Materiał wizualny nr_2

Materiał wizualny nr_3

Materiał wizualny nr_4

Materiał wizualny_konkurs „Zdrowie Jamy Ustnej

Profilaktyka próchnicy – pakiet materiałów pomocniczych

Rejestrowanie zabiegów profilaktycznych i bieżące monitorowanie ryzyka próchnicy u pacjenta to czynności, które stanowią punkt wyjścia do wdrożenia efektywnego plan obniżenia ryzyka i zatrzymania postępu próchnicy.

Aby ułatwić stomatologom wszczęcie tych procedur i nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy z pacjentami (tu: nacisk położony na dzieci, młodzież i rodziców/opiekunów) na rzecz przyszłości wolnej od próchnicy, zespół profilaktyki fluorkowej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk stworzył przystępne dokumenty, które po wydrukowaniu stanowią gotowe narzędzie do wspólnego zapobiegania i powstrzymywania zmian próchnicowych.

Stanowisko dot. związku sposobu karmienia dziecka w drugim roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa.

Zachęcamy do lektury dokumentu określanego jako Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące związku sposobu karmienia dziecka w drugim roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa.

Higiena jamy ustnej, problem kserostomii – materiały edukacyjne dla dorosłych pacjentów i zespołów stomatologicznych

Każda  sytuacja,  w  której  równowaga  pomiędzy  wydzielaniem śliny a zapotrzebowaniem na nią jest zachwiana, może stanowić problem kliniczny i być źródłem dolegliwości dla pacjenta stomatologicznego. Oprócz zaleceń dotyczących pacjentów z problemem kserostomii,

Grupa Robocza pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Mielczarek, publikuje ogólne zalecenia dotyczące szeroko pojmowanej higieny jamy ustnej u osób dorosłych. Suplement do materiałów edukacyjnych dedykowanych pacjentom stanowi zbiór informacji dla zespołów stomatologicznych dotyczący zaleceń higienicznych w obszarze diagnostyki i leczenia choroby próchnicowej u dorosłego pacjenta.

Pacjent ortodontyczny – jak dbać o zęby

Piękny  uśmiech stał  się  wizytówką  naszego powodzenia, pozycji społecznej i zdrowia.  Między  innymi  z tego powodu, wielu pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych  jest  zainteresowanych  leczeniem ortodontycznym. Aby jednak proces ten przynosił same profity potrzebna jest wiedza dotycząca tego, jak szczególnie należy dbać o zęby w czasie noszenia aparatu. Zachęcamy do lektury opracowania autorstwa dr n. med. Magdaleny Marczyńskiej-Stolarek, członkini grupy roboczej ds. „Zapobiegania próchnicy wśród leczonych ortodontycznie”. Dokument zawiera przystępnie podane podstawowe informacje o przebiegu leczenia ortodontycznego oraz wskazówki higieniczno-pielęgnacyjne.

Zapraszamy do lektury!

Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej u osób niepełnosprawnych pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym i trudnym. Na większą liczbę zębów usuniętych, zębów z próchnicą i większą frekwencję wad zębowo-twarzowych u niepełnosprawnych pacjentów wpływa szereg czynników. Do najważniejszych można zaliczyć brak świadomości rodziców i opiekunów na temat szczegółów dbania o zdrowie jamy ustnej ich wychowanków, jak również koncentracja na chorobie ogólnoustrojowej przy jednoczesnym pomijaniu zagadnień stomatologicznych. Edukacji pacjentów na temat profilaktyki chorób jamy ustnej u niepełnosprawnych dzieci sprzyja opublikowany na naszej stronie raport autorstwa prof. dr hab. Marii Borysewicz-Lewickiej oraz dr n. med. Karoliny Gerreth pt. „Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych”.

Zapraszamy do lektury!

Powstały dwie nowe grupy robocze w ramach ACFF Polska

Polski Oddział ACFF, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. med. Doroty Olczak-Kowalczyk, powołał dwie nowe grupy robocze, które mają zająć się profilaktyką próchnicy w populacji pacjentów leczonych ortodontycznie oraz w populacji osób dorosłych. Koordynatorem działań w grupie ds. profilaktyki próchnicy u pacjentów ortodontycznych została dr hab. Małgorzata Zadurska, a w grupie profilaktyki próchnicy u osób dorosłych dr hab. Agnieszka Mielczarek. To ważny krok w rozwoju Polskiego Oddziału ACFF, gdyż dotychczas wysiłki ekspertów nakierowane były głównie na zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży. Więcej o zadaniach, jakie postawiły sobie nowopowstałe grupy robocze w poniższych materiałach:

Grupa robocza ds. zapobiegania próchnicy w populacji pacjentów leczonych ortodontycznie – więcej informacji

Grupa robocza ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych – więcej informacji

Ulotka informacyjna – kliknij aby powiększyć: Zalecenia_dla_pacjenta_uzytkujacego_stale_aparaty_ortodontyczne

 

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży

Po okresie ożywionych konsultacji polscy eksperci opracowali nowe, aktualne wytyczne odnośnie profilaktyki fluorkowej w naszym kraju. Prezentujemy Państwu skrót zaleceń przygotowanych przez zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk  i prof. dr hab. Urszuli Kaczmarek. Obok stomatologów dziecięcych w pracach zespołu uczestniczyła także prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. „Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży” [POBIERZ!] zawiera informacje o tym, jak działa fluor po wyrżnięciu zębów, omawia ryzyko choroby próchnicowej w świetle profilaktyki fluorkowej, podaje zasady stosowania indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży w Polsce oraz informuje, jak można próchnicy zapobiegać codziennie szczotkując zęby codziennie 2 x pastą z fluorem. Pełna wersja publikacji ukaże się w marcu 2016 r. w piśmie Nowa Stomatologia.

Zalecenia ekspertów ACFF dot. higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży

Przedstawiamy najnowsze zalecenia dotyczące higieny jamy ustnej u dzieci i młodzieży oraz u dzieci obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi a także profilaktyki próchnicy u kobiet w ciąży. Opracowane one zostały przez ekspertów Polskiego Oddziału ACFF z myślą zarówno o samych zainteresowanych (kobiety w ciąży), ich rodzicach (dzieci i młodzież) jak i ich lekarzach stomatologach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Pomocne materiały edukacyjne

Od dziś na naszej stronie dostępne są materiały opracowane na potrzeby realizacji programu „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym” we Wrocławiu.

Program jest finansowany przez Miasto Wrocław i odbywa się pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem programu jest zmniejszenie występowania choroby próchnicowej u dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczno-lecznicze realizowane w przedszkolu, gabinecie dentystycznym oraz w domu. We wrocławskich przedszkolach lekarze stomatolodzy i nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci i ich rodziców. Dzieci uczą się prawidłowego mycia zębów, zdrowego odżywiania się i pokonywania lęku przed wizytą u stomatologa.

Pobierz materiały: