Profilaktyka próchnicy – pakiet materiałów pomocniczych

Rejestrowanie zabiegów profilaktycznych i bieżące monitorowanie ryzyka próchnicy u pacjenta to czynności, które stanowią punkt wyjścia do wdrożenia efektywnego plan obniżenia ryzyka i zatrzymania postępu próchnicy.

Aby ułatwić stomatologom wszczęcie tych procedur i nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy z pacjentami (tu: nacisk położony na dzieci, młodzież i rodziców/opiekunów) na rzecz przyszłości wolnej od próchnicy, zespół profilaktyki fluorkowej pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk stworzył przystępne dokumenty, które po wydrukowaniu stanowią gotowe narzędzie do wspólnego zapobiegania i powstrzymywania zmian próchnicowych.