Konkurs dla studentów uczelni medycznych rozstrzygnięty!

Spośród prac zgłoszonych na konkurs w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia w stomatologii, rozpisany przez Polski Oddział ACFF, jury wybrało laureatów głównych nagród w dwóch kategoriach: praca naukowa i projekt programu profilaktycznego.

W kategorii praca naukowa zwyciężyła praca Świadomość rodziców dotycząca stosowania preparatów z fluorem u dzieci – badanie ankietowe, autorstwa Magdaleny Świątkowskiej i Magdaleny Walczak z Zakładu Stomatologii Dziecięcej I Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM zrealizowana pod opieką dr Anny Turskiej – Szybkiej.

W kategorii projekt programu profilaktycznego palma pierwszeństwa przypadła ex equo dwóm zgłoszeniom. Pierwszym z nich była praca Program profilaktyczno-edukacyjny „Zębowa Przygoda”, którą nadesłały Anna Stempniewicz i Monika Tubaja, studentki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekunem pracy była dr Angelika Kobylińska. Drugą zaś został projekt Pogromcy Próchnicy – autorski program profilaktyczny dla dzieci w wieku 4-9 lat, który zgłosili Marta Gawlik, Krzysztof Smogorzewski-Majcher, Marta Tomaszewska i Joanna Żelazek z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego pracujący pod opieką dr n. med. Moniki Mysiak-Dębskiej i dr n. med. Aliny Wrzyszcz-Kowalczyk.

Jury przyznało także dwie nagrody specjalne w kategorii projekt programu profilaktycznego. Przypadły one Annie Lewandowskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, która pracowała pod opieką Katarzyny Zaremby. Prace oceniane były wg kryteriów poprawności metodycznej, innowacyjności oraz możliwości wykorzystania praktycznego.