Baza wiedzy

# c d f h i j k m n o p s u w z

Higiena jamy ustnej, problem kserostomii – materiały edukacyjne dla dorosłych pacjentów i zespołów stomatologicznych

Każda  sytuacja,  w  której  równowaga  pomiędzy  wydzielaniem śliny a zapotrzebowaniem na nią jest zachwiana, może stanowić problem kliniczny i być źródłem dolegliwości dla pacjenta stomatologicznego. Oprócz zaleceń dotyczących pacjentów z problemem kserostomii,

Grupa Robocza pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Mielczarek, publikuje ogólne zalecenia dotyczące szeroko pojmowanej higieny jamy ustnej u osób dorosłych. Suplement do materiałów edukacyjnych dedykowanych pacjentom stanowi zbiór informacji dla zespołów stomatologicznych dotyczący zaleceń higienicznych w obszarze diagnostyki i leczenia choroby próchnicowej u dorosłego pacjenta.

Powstały dwie nowe grupy robocze w ramach ACFF Polska

Polski Oddział ACFF, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. med. Doroty Olczak-Kowalczyk, powołał dwie nowe grupy robocze, które mają zająć się profilaktyką próchnicy w populacji pacjentów leczonych ortodontycznie oraz w populacji osób dorosłych. Koordynatorem działań w grupie ds. profilaktyki próchnicy u pacjentów ortodontycznych została dr hab. Małgorzata Zadurska, a w grupie profilaktyki próchnicy u osób dorosłych dr hab. Agnieszka Mielczarek. To ważny krok w rozwoju Polskiego Oddziału ACFF, gdyż dotychczas wysiłki ekspertów nakierowane były głównie na zapobieganie próchnicy u dzieci i młodzieży oraz kobiet w ciąży. Więcej o zadaniach, jakie postawiły sobie nowopowstałe grupy robocze w poniższych materiałach:

Grupa robocza ds. zapobiegania próchnicy w populacji pacjentów leczonych ortodontycznie – więcej informacji

Grupa robocza ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych – więcej informacji

Ulotka informacyjna – kliknij aby powiększyć: Zalecenia_dla_pacjenta_uzytkujacego_stale_aparaty_ortodontyczne