Programy profilaktyczne

Skład osobowy

Zakres działalności grupy roboczej

Stomatologiczne programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży

Województwo dolnośląskie

 • Profilaktyka stomatologiczna; 2014 – Gmina Świdnica
 • Zdrowe Dziecko; 2014 – Uniwersytet Medyczny Studenckie Koło Naukowe Pediatryczne
 • Profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej; lata 2013-2015 – Gmina Rudna
 • Promocja zdrowia, higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze; Lata 2012-2015 – Gmina Polkowice
 • Profilaktyka próchnicy i higieny jamy ustnej dla dzieci 2014 – Gmina Grębocice
 • Profilaktyka przeciw próchnicy zębów2014 – Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Profilaktyka prozdrowotna – brak danych
 • Fluoryzacja zębów – brak danych
 • Ochrona przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych 0395 PL, program EOG „norweski”- Uniwersytet Medyczny – faza podtrzymania programu
 • „Oczarować próchnicę” – Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej
 • „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat – Urząd Miasta Wrocławia

Województwo lubuskie

 • „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dla dzieci 6 – 7 letnie- finansowanie bd
 • Akademia AQUAFRESH- finansowanie – bd
 • „Piękny uśmiech”- finansowanie bd
 • Program z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej higieny jamy ustnej u dzieci- Gmina Żary
 • Lakowanie zębów – Miasto Kostrzyn nad Odrą
 • Fluoryzacja zębów dzieci- Gmina Pszczew
 • Profilaktyka jamy ustnej-NFZ
 • Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży w gminie Świdnica- Gmina Świdnica
 • Fluoryzacja kontaktowa zębów- Miasto Zielona Góra
 • Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej – Miasto Zielona Góra

Województwo łódzkie

 • Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18. roku życia (12 i 13-latki) w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. – Prezydenta Miasta Łodzi
 • Program zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku szkolnym (8-latki)

„W województwie łódzkim realizowany był przed rokiem 2014 „Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym”, który powstał we współpracy Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego. Wśród uczniów szkół podstawowych (kasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza 1 mg/l, prowadzona była grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni. Program ten został w ubiegłym roku zawieszony”.

Województwo małopolskie

 • Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Krakowa finansowany przez Urząd Miasta Krakowa (wykorzystuje gabinety szkolne),
 • Program Profilaktyki Próchnicy na terenie powiatu Myślenickiego (gabinety szkolne) finansowany przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach,
 • Program edukacyjny dla przedszkolaków prowadzony przez Fundację „Kraina Zdrowia”.

Województwo mazowieckie

 • Program profilaktyki w zakresie poprawy zdrowia jamy ustnej dla dzieci z II klas szkół podstawowych -Urząd miasta st. Warszawa;
 • Program profilaktyki próchnicy u dzieci w wieku 4-6 lat w przedszkolach ,,Radosny uśmiech – radosna przyszłość” -Urząd miasta w Płońsku;
 • Program profilaktyki dla dzieci szkół podstawowych – Urząd miasta w Żyrardowie;
 • Fluoryzacja w szkołach podstawowych dla dzieci 7-13 lat – powiat płocki;
 • Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku: 3-5lat oraz ,,Śnieżnobiały uśmiech” dla dzieci w wieku 6-13 lat – powiat pruszkowski gmina Nadarzyn;
 • Program fluoryzacji zębów ,,Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dla dzieci w wieku 7-13 lat – powiat ostrowski;
 • Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 7-12 lat -powiat radomski;
 • Program ,,Dbam o Zdrowie” – powiat legionowski;
 • Program profilaktyki próchnicy u dzieci w wieku 7-16 lat – Urząd miasta Otwock;
 • Program stomatologiczny dla dzieci szkól podstawowych – gmina Baranowo;
 • Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci w wieku 6-9 lat – gmina Brwinów.
 • Program ,,Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym” w wieku 6-13 lat – gmina Józefów.
 • „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – finansowany przez PCK i firmę Wrigley Polska

Województwo opolskie

 • Program profilaktyczny dla dzieci 5-cio letnich „Biały Ząbek” – Urząd Miasta Opole

Województwo podkarpackie

 • Program „Chrońmy Dziecięce Uśmiechy” – realizowany przez PCK Rzeszów

Województwo śląskie

 • Edukacja w zakresie chorób cywilizacyjnych – Zapobieganie próchnicy u dzieci – finansowany przez Urząd Miejski w Bytomiu;
 • Program profilaktyki próchnicy dla dzieci miasta Katowice- finansowany przez Miasto Katowice;
 • „Zdrowy Przedszkolak”- finansowany przez Miasto Katowice;
 • Program profilaktyki stomatologicznej „Zdrowe zęby”- finansowany przez Miasto Tychy;
 • Program profilaktyki próchnicy-lakowanie zębów – finansowany przez Gmina Suszec;
 • Ocena ryzyka próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych -finansowany przez Urząd Gminy Pawłowice;
 • „Trzeba tylko chcieć – zdrowe zęby mieć – profilaktyka próchnicy i chorób jamy ustnej – finansowany przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój;
 • Zapobieganie próchnicy u dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej do trzeciej i czwartej klasy – finansowany przez gminę Imielin;
 • „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej”- finansowany przez Gminę Sosnowiec;
 • Badania z zakresu profilaktyki zdrowia „Program profilaktyki antynikotynowej oraz zapobiegania próchnicy u uczniów klas III szkół gimnazjalnych na terenie Mysłowic”- finansowany przez Urząd Miasta Mysłowice;
 • Program profilaktyki próchnicy u dzieci klas drugich zabrzańskich szkół z elementami profilaktyki uzależnień – finansowany przez Miasto Zabrze.

Województwo świętokrzyskie

 • Edukacyjne programy profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i w okresie edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III) finansowane przez Urząd Miasta Kielce dla placówek podległych Urzędowi.

Województwo wielkopolskie

 • Program stomatologiczny „Radosny Uśmiech, radosna przyszłość” – Gmina Stare Miasto, powiat koniński,
 • Program „Śnieżnobiały uśmiech”, fluoryzacja – gmina Lwówek
 • Program „Radosny Uśmiech – radosna przyszłość – Colgate” , program edukacyjny dotyczący higieny jamy ustnej – Gmina Nowy Tomyśl
 • Program „Grupowa profilaktyka próchnicy zębów” – Tarnowo Podgórne
 • Profilaktyka stomatologiczna – Gmina Kórnik
 • Lakowanie zębów – gmina Książ Wielkopolski
 • Badanie stomatologiczne – urząd miasta i Gminy Skoków

Ogólnopolski program Dzieciństwo bez Próchnicy – program edukacyjny finansowany w ramach współpracy polsko-szwajcarskiej.

Baza wiedzy

Oddajemy do Państwa dyspozycji bazę wiedzy. Zgromadzone w niej materiały mają posłużyć zarówno lekarzom stomatologom w ich codziennej praktyce jak i wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o zęby, co jest dla nich korzystne a co szkodliwe czy też co i jak należy jeść, by było to zdrowe dla naszych zębów.

# c d f h i j k m n o p s u w z