Profilaktyka fluorkowa

Skład osobowy

Zakres działalności grupy roboczej

  • zgromadzenie i rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i zagrożeń związanych ze stosowaniem profilaktyki fluorkowej,
  • aktualizacja zaleceń dotyczących profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży w Polsce (panele ekspertów):
    • i. endogennej i egzogennej,
    • ii. indywidualnej i grupowej,
  • konsultacje dla dzieci, ich opiekunów oraz personelu medycznego stomatologicznego i niestomatologicznego
  • propagowanie zasad współczesnej profilaktyki fluorkowej.

Baza wiedzy

Oddajemy do Państwa dyspozycji bazę wiedzy. Zgromadzone w niej materiały mają posłużyć zarówno lekarzom stomatologom w ich codziennej praktyce jak i wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o zęby, co jest dla nich korzystne a co szkodliwe czy też co i jak należy jeść, by było to zdrowe dla naszych zębów.

# c d f h i j k m n o p s u w z