Sojusz dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (Alliance for a Cavity-Free Future – ACFF) jest ogólnoświatową organizacją pożytku publicznego zrzeszającą ekspertów promujących połączenie działań środowisk medycznych oraz inicjatyw z zakresu zdrowia publicznego, które ma na celu pomoc we wprowadzaniu niezbędnych zmian w praktyce stomatologicznej stosowanej na całym świecie. Zmiany te są konieczne w procesie przeciwdziałania powstawaniu i progresji zmian próchniczych u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych. To krok w kierunku przyszłości wolnej od próchnicy.

9 października 2014 r., podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w Krakowie, został zawiązany Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy. Koordynatorem działań Polskiego Oddziału została prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk. Deklarację podpisali również przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

W naszych działaniach chcemy:

 1. propagować zasady profilaktyki fluorkowej dla dzieci i młodzieży w Polsce w ramach edukacji przed- i podyplomowej
 2. zaangażować personel medyczny niestomatologiczny – lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, pielęgniarki, sprawujący opiekę ogólnomedyczną nad dziećmi – w działania dotyczące profilaktyki choroby próchnicowej poprzez:
  • edukację lekarzy pediatrów i pielęgniarek w ramach Programu Szwajcarskiego (seria szkoleń);
  • edukację lekarzy pediatrów, przy współudziale oddziałów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (wykłady dla lekarzy);
  • udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów edukacyjnych, dotyczących profilaktyki próchnicy, poprzez stronę www Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (Q2’15).
 3. kontynuować projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” („Dzieciństwo bez próchnicy”); współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz polskie Ministerstwo Zdrowia. W programie projektu, m.in.: edukacja wychowawców przedszkolnych i szkolnych w zakresie współczesnego zapobiegania próchnicy oraz dzieci przedszkolnych i szkolnych (ulotki);
 4. powołać wielospecjalistyczny zespół ekspertów i opracować zasady prawidłowego żywienia dzieci, jako niezbędny element zapobiegania chorobie próchnicowej (Q2’15).


Zarząd Koordynujący:

 • Koordynator Oddziału Polskiego – prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
 • Koordynator oddziału Środkowo-Wschodnioeuropejskiego -prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
 • Prezes PTSD -dr n. med. Anna Jurczak
 • Przewodnicząca sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS -dr hab. Lidia Postek-Stefańska

Doradcy merytoryczni:

 • prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
 • prof. dr hab. n. med. Maria Szpringer-Nodzak

Sekretarz dr n. med. Lidia Majewska