1. edycja Konkursu Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF – Alliance for a Cavity Free Future).

Już od 1 marca 2015 roku zapraszamy studentów kierunków lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej do udziału w konkursie w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia w stomatologii w dwóch kategoriach: praca naukowa lub projekt programu profilaktycznego. Wśród kryteriów oceny prac znalazły się poprawność metodyczna, innowacyjność oraz możliwość wykorzystania praktycznego. Autorzy najlepszej pracy w każdej z dwóch kategorii otrzymają nagrodę w postaci książek o tematyce stomatologicznej o wartości 2 000 PLN.

Konkurs organizowany jest w celu zwiększenia zainteresowania osób młodych tematyką profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia. Prace konkursowe studentów z kierunków lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej wszystkich uczelni medycznych w Polsce przyjmowane będą od 1 marca do 10 października 2015 roku. Powinny one być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierealizowane. Wszystkich uczestników zapraszamy do przesłania prac w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z załączonymi streszczeniami w języku polskim i angielskim, oraz zgodami kierownika jednostki uczelnianej i opiekuna naukowego pracy, na adres:

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, oraz e-mail pedodoncja@wum.edu.pl, z adnotacją „Konkurs ACFF”.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w Krakowie w dniu 6 listopada 2015 roku oraz na stronie internetowej PTSD.

Fundatorem nagród dla autorów nagrodzonych prac jest firma Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ptsd.net.pl pod linkiem.