Każda  sytuacja,  w  której  równowaga  pomiędzy  wydzielaniem śliny a zapotrzebowaniem na nią jest zachwiana, może stanowić problem kliniczny i być źródłem dolegliwości dla pacjenta stomatologicznego. Oprócz zaleceń dotyczących pacjentów z problemem kserostomii,

Grupa Robocza pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Mielczarek, publikuje ogólne zalecenia dotyczące szeroko pojmowanej higieny jamy ustnej u osób dorosłych. Suplement do materiałów edukacyjnych dedykowanych pacjentom stanowi zbiór informacji dla zespołów stomatologicznych dotyczący zaleceń higienicznych w obszarze diagnostyki i leczenia choroby próchnicowej u dorosłego pacjenta.