Aktualności

Profilaktyka próchnicy – pakiet materiałów pomocniczych

Rejestrowanie zabiegów profilaktycznych i bieżące monitorowanie ryzyka próchnicy u pacjenta to czynności, które stanowią punkt wyjścia do wdrożenia efektywnego plan obniżenia ryzyka i zatrzymania postępu próchnicy. Aby ułatwić stomatologom wszczęcie tych procedur i nawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy z pacjentami (tu: nacisk położony na dzieci, młodzież i rodziców/opiekunów) na rzecz przyszłości wolnej od próchnicy, zespół profilaktyki […]

Czytaj więcej

Stanowisko dot. związku sposobu karmienia dziecka w drugim roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa.

Zachęcamy do lektury dokumentu określanego jako Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące związku sposobu karmienia dziecka w drugim roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa.

Czytaj więcej

Higiena jamy ustnej, problem kserostomii – materiały edukacyjne dla dorosłych pacjentów i zespołów stomatologicznych

Każda  sytuacja,  w  której  równowaga  pomiędzy  wydzielaniem śliny a zapotrzebowaniem na nią jest zachwiana, może stanowić problem kliniczny i być źródłem dolegliwości dla pacjenta stomatologicznego. Oprócz zaleceń dotyczących pacjentów z problemem kserostomii, Grupa Robocza pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Mielczarek, publikuje ogólne zalecenia dotyczące szeroko pojmowanej higieny jamy ustnej u osób dorosłych. Suplement do materiałów […]

Czytaj więcej

Instrukcja ICCMS™ dla stomatologów i osób prowadzących szkolenia

Właściwa ocena i klasyfikacja zmian próchnicowych jest niezwykle istotna dla efektu terapeutycznego. Prezentujemy Państwu  wyciąg z dokumentu ICCMS™ (International Caries Classification and Management System), który zawiera kompleksowy zestaw protokołów klinicznych (opracowanych w oparciu o najlepsze dostępne dowody) uwzględniających zbieranie wywiadu medycznego, wykonywanie badania klinicznego i oceny ryzyka, a także planowanie zindywidualizowanej opieki w celu umożliwienia […]

Czytaj więcej

Pacjent ortodontyczny – jak dbać o zęby

Piękny  uśmiech stał  się  wizytówką  naszego powodzenia, pozycji społecznej i zdrowia.  Między  innymi  z tego powodu, wielu pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych  jest  zainteresowanych  leczeniem ortodontycznym. Aby jednak proces ten przynosił same profity potrzebna jest wiedza dotycząca tego, jak szczególnie należy dbać o zęby w czasie noszenia aparatu. Zachęcamy do lektury opracowania autorstwa dr n. […]

Czytaj więcej

Zalecenia w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych

Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej u osób niepełnosprawnych pozostaje zagadnieniem niezwykle istotnym i trudnym. Na większą liczbę zębów usuniętych, zębów z próchnicą i większą frekwencję wad zębowo-twarzowych u niepełnosprawnych pacjentów wpływa szereg czynników. Do najważniejszych można zaliczyć brak świadomości rodziców i opiekunów na temat szczegółów dbania o zdrowie jamy ustnej ich wychowanków, jak również koncentracja […]

Czytaj więcej

Program edukacyjny – wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

Z edukacją prozdrowotną, także w aspekcie higieny jamy ustnej, człowiek powinien zetknąć się od najmłodszych lat. W okresie przedszkolnym, w czasie konstruowania własnego „ja”, szczególnie istotne jest ukształtowanie u dziecka właściwych nawyków higienicznych, jak również zbudowanie u niego prozdrowotnej postawy. Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dziećmi. O metodologii nauczania przedszkolnego […]

Czytaj więcej

Powstały dwie nowe grupy robocze w ramach ACFF Polska

Polski Oddział ACFF, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. med. Doroty Olczak-Kowalczyk, powołał dwie nowe grupy robocze, które mają zająć się profilaktyką próchnicy w populacji pacjentów leczonych ortodontycznie oraz w populacji osób dorosłych. Koordynatorem działań w grupie ds. profilaktyki próchnicy u pacjentów ortodontycznych została dr hab. Małgorzata Zadurska, a w grupie profilaktyki próchnicy u osób […]

Czytaj więcej

Opieka stomatologiczna w czasie ciąży

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi higieny i zabiegów leczniczych u kobiet w ciąży, które zostały opracowane przez grupę  roboczą ds. Higieny jamy ustnej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy na podstawie międzynarodowych i polskich wytycznych. Artykuł na ten temat ukazał się w Medical Tribune w styczniu 2016 r. Wytyczne obejmują […]

Czytaj więcej

Stanowisko polskich ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży

Po okresie ożywionych konsultacji polscy eksperci opracowali nowe, aktualne wytyczne odnośnie profilaktyki fluorkowej w naszym kraju. Prezentujemy Państwu skrót zaleceń przygotowanych przez zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk  i prof. dr hab. Urszuli Kaczmarek. Obok stomatologów dziecięcych w pracach zespołu uczestniczyła także prof. dr hab. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie […]

Czytaj więcej