1. Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. Członek Senatu AM w latach 1993-1999
 3. Od 1991 roku Kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży; po przekształceniu od 2003 roku Kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej; p.o. Kierownika Zakładu Ortodoncji w latach 2000-2003
 4. Specjalista stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej
 5. Główne zainteresowania naukowo-badawcze:
  • Profilaktyka stomatologiczna
  • Stomatologia społeczna
  • Programy zdrowotne w stomatologii
 6. W latach 2002-2010 v-ce prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 7. Od 2008 roku Członek Honorowy PTS
 8. Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (od 2011r.)
 9. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2013r.)