Dr n. med. Karolina Gerreth

jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Zatrudniona na etacie adiunkta w Klinice Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. W roku 2008 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do opieki stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół specjalnych środowiska wielkomiejskiego”. Laureatka nagród naukowych w tym m. in. w roku 2009 otrzymała Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską.

Brała udział w licznych badaniach epiedemiologicznych w tym między innymi pacjentów niepełnosprawnych (w ramach uczelnianych badań własnych, ekspertyzy Ministerstwa Zdrowia oraz dwukrotnie zawodników Olimpiad Specjalnych). Przez kilka lat była opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Stomatologii Dziecięcej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi działalność naukową, szkoleniową i kliniczną. Jest autorką licznych publikacji, w tym na temat problemów stomatologicznych osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w języku polskim i angielskim publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Odbyła zagraniczne staże naukowo-kliniczne w Niemczech, Norwegii i w ramach programu Erasmus dla nauczycieli akademickich w Finlandii oraz Francji, w tym w placówkach zajmujących się opieką stomatologiczną nad pacjentami niepełnosprawnymi. Dwukrotnie uczestniczyła w wyprawach medycznych z pomocą humanitarną do Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Trądu (Korunalaya Leprosy Care Center) w Puri (Indie) gdzie zajmowała się leczeniem stomatologicznym.

Bierze czynny udział w licznych kongresach, konferencjach i kursach zarówno krajowych jak i zagranicznych (m. in. w Niemczech, Czechach, Szwecji, Brazylii, Belgii, Finlandii, i Francji), także jako członek komitetów organizacyjnych. Członek Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych takich jak PTS, PTSD, IADH, ACFF oraz Akademii Pierre Fauchard.