Dr n. med. Anna Jurczak. Absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (1990r.). Specjalista II stopnia w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Kierownik Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum w Krakowie.

Autorka 42 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz 39 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, członka Zarządu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS oraz przewodniczącej Krakowskiego Oddziału Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno- Dentystycznej „Sapientia”, International Association of Dental Traumatology, International Association of Paediatric Dentistry.