Vice-koordynator: dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi