PRZEWODNICZĄCA CEE ACFF CHAPTER

Urszula Kaczmarek, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Główne kierunki działalności naukowej: epidemiologia chorób jamy ustnej, biochemia śliny, diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych, erozje zębów, zaburzenia rozwojowe szkliwa, stan zdrowia jamy ustnej i parametry śliny u chorych na choroby systemowe, nadwrażliwość zębiny, uwalnianie fluorków z produktów stomatologicznych, parametry psychomotoryczne w procesie edukacji studentów, jakość życia a stan zdrowotny jamy ustnej.

Publikacje: ponad 400 prac in extenso; 18 rozdziałów w podręcznikach, 9 redakcji naukowych tłumaczonych podręczników. Promotor 29 zakończonych przewodów doktorskich. Funkcje: kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej (1993 à), prodziekan Wydz. Lekarskiego ds. stomatologii (1990-1993, 1999-2001), prodziekan ds. naukowych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (2004-2005, 2005-2008), specjalista wojewódzki w zakresie stomatologii zachowawczej (1997-2002), konsultant wojewódzki w zakresie stomatologii dziecięcej (2002 à). Towarzystwa Naukowe: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, przewodnicząca Sekcji Stomatologii Środowiskowej (1991-1999), Continental European Division of the International Association for Dental Reasearch – członek od 1993, członek Zarządu 1995-1998; Sekcja Polska Akademii Pierre Foucharda – członek od 1998.

Kierowanie 5 programami w edukacyjno-profilaktyczno-leczniczymi: „Program poprawy jakości opieki stomatologicznej w populacji uczniów wrocławskich szkół podstawowych w wieku 7-12 lat” 2008-9; Profilaktyka próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych” 2010; „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat” 2011à; „Ochrona przed próchnica wyrzynających się zębów trzonowych u dzieci”- PL 0395, Norway Grants, EEA. Kierowanie projektem kształcenia e-learningowego stomatologów „Postępy w stomatologii” w ramach „Programu rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską Kapitał Ludzki (2009-2011). Realizacja badań monitoringowych w zakresie stanu zdrowotnego jamy ustnej wybranych grup wiekowych populacji województwa (1997-2013).