WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ
PROF. ZW. DR HAB. N. MED. MARIA MIELNIK – BŁASZCZAK

Jest profesorem zwyczajnym kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie .W latach 2002-2008 była prodziekanem Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego Lublinie .Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej dla województwa lubelskiego.

Dorobek naukowy to ponad 250 publikacji ,jest współautorem 3 podręczników i słownika stomatologicznego angielsko – polskiego . Posiada specjalizację z zakresu stomatologii dziecięcej , ortodoncji, protetyki stomatologicznej, stomatologii ogólnej i ze zdrowia publicznego.

Wielokrotnie odbywała szkolenia za granicą w Niemczech, USA, Kanadzie i Austrii . W Uniwersytecie w Tybindze była na rocznym stypendium naukowym. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych IAPD ,EAPD ,EOS , PTS , PTO , LTN .

Jest V – ce prezesem Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i prezesem Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Bierze udział w kolegiach redakcyjnych wielu czasopism stomatologicznych .

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I KLINICZNA .

Zastosowanie współczesnych metod profilaktyki chorób narządu żucia, a zwłaszcza choroby próchnicowej i chorób przyzębia oraz błon śluzowych u dzieci i młodzieży. Prowadzenie programów profilaktycznych w celu poprawy stanu uzębienia dzieci w Polsce zgodnych z wytycznymi FDI i WHO.
Badania nad biochemią śliny u dzieci z wrodzonymi zespołami chorobowymi .
Opracowanie programów profilaktycznych dla dzieci specjalnej troski i zasad zintegrowanego leczenia w stomatologii wieku rozwojowego. Leczenie stanów pourazowych zębów mlecznych i stałych oraz schorzeń twardych tkanek zębów (choroba próchnicowa, wady rozwojowe) z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod z zakresu stomatologii estetycznej. Jest promotorem szeregu prac doktorskich z zakresu stomatologii dziecięcej i ortodoncji.