Dr hab.n.med. Lidia Postek-Stefańska

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1981 r.) oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2005 r.). Specjalista I i II stopnia w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Kierownik Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego i Zakładu Stomatologii Dziecięcej SUM.

Zainteresowania naukowo-badawcze to: materiałoznawstwo stomatologiczne, w szczególności nowoczesne materiały kompozytowe oraz pośrednie systemy wiążące je z twardymi tkankami zęba w aspekcie ich biozgodności, ich wpływ na stan miazgi zębowej; urazy zębów u dzieci – epidemiologia i wpływ urazów na dalszy rozwój narządu żucia, a także skuteczność biologicznych metod leczenia pourazowych uszkodzeń miazgi w aspekcie dalszego rozwoju ich korzeni; leczenie endodontyczne zębów mlecznych i stałych u dzieci poprzez stosowanie właściwych leków, materiałów oraz metod fizykalnych w tej terapii; ocena skuteczności nowoczesnych metod profilaktyki próchnicy; wpływ chorób ogólnoustrojowych na stan zdrowia jamy ustnej u dzieci; wpływ środowiska na stan uzębienia i przyzębia w wieku rozwojowym oraz u dorosłych; erozje zębów jako współczesny problem społeczny.

Autorka ponad 120 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz blisko 100 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Autorka kilkunastu referatów wygłoszonych na konferencjach naukowo-szkoleniowych PTS oraz kursach dla lekarzy stomatologów i lekarzy pediatrów. Pełni funkcje Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Jest Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS. Jest członkiem Zarządu Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, International Association for Dental Research, International Association of Paediatric Dentistry, Sekcji Polskiej Akademii Pierre Foucharda, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”. Była członkiem Krajowego Zespołu Badawczego systemu monitorowania stanu zdrowia ludności polskiej.