Koordynator: dr hab. Agnieszka Mielczarek, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny