Członkowie:

dr hab. n.med. Joanna Bagińska, Katedra i Zakład Propedeutyki Stomatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

dr hab. n.med. Renata Chałas, Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

dr Anna Kwiatkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

dr Milena Marcinkowska-Ziemak Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;