Właściwa ocena i klasyfikacja zmian próchnicowych jest niezwykle istotna dla efektu terapeutycznego. Prezentujemy Państwu  wyciąg z dokumentu ICCMS™ (International Caries Classification and Management System), który zawiera kompleksowy zestaw protokołów klinicznych (opracowanych w oparciu o najlepsze dostępne dowody) uwzględniających zbieranie wywiadu medycznego, wykonywanie badania klinicznego i oceny ryzyka, a także planowanie zindywidualizowanej opieki w celu umożliwienia poprawy odległych efektów leczenia próchnicy. Instrukcja ta przeznaczona jest dla stomatologów i osób prowadzących szkolenia.

Zapraszamy do lektury!